8.8 C
Brno
Neděle, 28 května, 2023

Jak může mediace ulevit pedagogům a dalším školským pracovníkům

Nenechte si ujít

Mediace se využívá v mnoha různých oblastech. Jednou z nich je přitom i školské prostředí, kde může být nápomocná v nejrůznějších ohledech.

Díky mediaci získáte otevřený prostor pro dialog

Mediace nachází uplatnění v různých typech sporů, mezi které se řadí právní i lidské konflikty. Jednat se může například o spory na pracovišti, mezi obchodními partnery nebo třeba obyčejné sousedské spory. V poslední době se přitom ukazuje, že mediace má smysl v rozmanitých typech prostředí, jako jsou například pracovní kolektivy, školy či domovy se sociálními službami.

Pro mediátora je velmi důležité, aby se dokázal dobře orientovat v různých typech prostředí a byl si jistý i při samotném procesu mediace. V rámci jednání poté může zprostředkovat bezpečný a otevřený prostor pro dialog jednotlivých stran konfliktu.

Mediace může být nápomocná ve školském prostředí

Pojďme se nyní podrobněji věnovat tomu, v jakých ohledech může být nápomocná mediace ve škole. Předně dokáže ulevit pedagogům, kteří se na mediátora mohou obrátit v případě, že potřebují něco vyřešit a ujasnit si další postup.

Zásluhou mediátora také může někdo nestranný zprostředkovat rozhovor při řešení běžných konfliktů mezi žáky a kolegy. Také lze pomocí mediátora řešit obtížnou komunikaci s rodiči.

V neposlední řadě mediace usnadňuje pořádání případových konferencí, které školy využívají jako nástroj kolektivní podpory pro žáky a jejich rodiny.

Mediátor také dokáže usnadňovat proces vyjednávání mezi školou a jejím zřizovatelem pomocí facilitovaných schůzek. 

Jak mediace ke konfliktům přistupuje

Mediace patří mezi restorativní způsoby řešení konfliktů. Vzhledem k tomu umí pracovat s prioritami jednotlivých účastníků konfliktu a nabízí jim účinnou alternativu. Dále také dokáže obnovovat nefungující prvky a posilovat ty prvky, které již fungují. Předností je také možnost pružné reakce na dané prostředí. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz

- Reklama -časopis
- Reklama -PR články

Nejnovější články