Čt

Oddlužení vám umožní nový start

poradenstvi-03.jpg

Osobní bankrot neboli oddlužení je jeden ze způsobů, jak vyřešit osobní úpadek. Umožní vám nový start a motivuje vás k umořování svých dluhů.

Zažádejte si o oddlužení

Oddlužení je vhodné pro fyzické osoby, které se do úpadku dostali vlivem provozu své domácnosti. Není možné ho provést u právnických osob. U fyzických osob podnikatelů nesmí jít o dluhy  z podnikání. Návrh na povolení oddlužení podává sám dlužník zároveň s insolvenčním návrhem. Jestliže vás předběhne věřitel a podá návrh na vaši insolvenci, máte 30-ti denní lhůtu, aby jste se k tomuto návrhu vyjádřili. Manželé mohou návrh podat společně pouze pokud jsou oba dva způsobilí podat návrh na oddlužení každý za sebe. Ve společném návrhu musí být uvedeno, že oba manželé souhlasí s tím, že veškerý jejich majetek bude považován za společné jmění manželů a použit na účely umoření dluhů.

Jaké má oddlužení fyzické osoby náležitosti

Chcete-li si podat návrh na oddlužení, musí obsahovat jasně dané náležitosti. Pokud je tento návrh sepsán špatně nebo v něm některý z bodů chybí, insolvenční soud vám jej zamítne. Oddlužení fyzické osoby  musí obsahovat: Označení vás jako dlužníka a také osob, které za vás mohou jednat – například insolvenční správce, údaje o vašich budoucích příjmech v následujících pěti letech, údaje o vašich příjmech za poslední tři roky a návrh způsobu, jakým by mělo oddlužení proběhnout nebo prohlášení, že tento návrh nevznášíte. K návrhu musíte také připojit seznam vašeho majetku a všech závazků, dokumenty o vašich příjmech za poslední tři roky, písemný souhlas věřitele, že se s vámi dohodl na splacení pohledávky do výše 30%.  V případě, že vám je oddlužení povoleno, můžete dluhy umořit ve splátkovém kalendáři nebo zpeněžením vašeho majetku.

Sdílej článek
na Facebooku

TIP: Rychlá půjčka

10:49 Dagmar napsala vzkaz pro Alexandra Pospíšila
19:28 Ilona napsala vzkaz pro Jaromíra Jágra
20:34 Jiřina napsala vzkaz pro Miroslava Kadeřávka
19:22 Stanislava napsala vzkaz pro Alexandra Schwarzenbergera
9:23 Jana napsala vzkaz pro Petra Čápa
Internetové stránky používají soubory cookie. Použitím této stránky souhlasíte s pravidly používání cookie. Více informací zde.